Środa, 22 marca 2023

Czy silnie kwaśny kationit może powodować zakwaszenie wody

4 stycznia 2023

0

O silnie kwaśnym kationicie zapewne słyszeliście przynajmniej raz, jeśli nie we wpisach na blogu. Wiele osób zastanawia się, czy silnie kwaśny kationit może zakwaszać wodę. W dzisiejszym artykule odpowiemy na to pytanie!

W kartach katalogowych i sekcjach danych technicznych często można znaleźć informacje o silnie kwaśnym kationicie występującym w urządzeniu. Informacje te mogą budzić u niektórych obawy. W pierwszej kolejności są one związane z wpływem silnego kationitu na jakość wody. Czy oznacza to, że woda po zastosowaniu kationitu stanie się kwaśna? Czy po zastosowaniu silnie kwaśnego kationitu woda jest bezpieczna do picia i bezpieczna?

Co to jest kationit silnie kwaśny i jak go zdefiniować?

Warto zacząć od zmiękczania wody. Jest to proces, który polega na zmniejszeniu wysokiego poziomu twardości wody. Jego wyeliminowanie jest niezbędne w wielu branżach i domach. Kamień może bowiem powodować poważne problemy techniczne i straty. O zmiękczaniu wody już pisałem: Czym jest twarda woda? Jak można ją zmiękczyć? Zmiękczanie wody za pomocą jonitów to jeden ze sposobów na zmniejszenie twardości wody.

Jakość wody i indywidualne potrzeby określą rodzaj jonitu, który jest używany do zmiękczania wody. Zmiękczanie wody wykorzystuje kationity. Kationit (rodzaj złoża) jest materiałem stałym, który może wymieniać kationy w złożu na roztwór. Symbol + oznacza kationity. Dostępne są następujące rodzaje wymiany jonowej w celu zmiękczenia roztworu:

  • W cyklu wodorowym dla słabo kwaśnych Kationity.
  • W cyklu sodowym lub wodorowym dla kationitów silnie kwasowych
  • Dekarbonylacja i desaturacja silnie kwaśnego kationitu, pracującego w cyklu chlorkowym

Domowe zmiękczacze wody zazwyczaj pracują z silnie kwaśnym kationitem w trybie sodowym. Mówiąc prościej, silnie kwaśny kationit, znany również jako żywica jonowymienna, znajduje się wewnątrz zmiękczacza wody.

Co robi silnie kwaśny kationit?

Kationit silnie kwasowy w cyklu sodowym może prawie całkowicie zastąpić jony wapnia Ca2+ lub magnezu Mg2+, które są związane z anionami dla słabych i silnych kwasów. To powoduje, że usuwana jest twardość węglanowa, a także twardość niewęglanowa. Reakcje te pokazują jak przebiega taki proces:

2 KtmNa + (HCO3)2 + (2 Ktm.Ca + 2 NaHCO3)3

2 KtmNa + HCO32 - (2 KtmMg + NaHCO3)3

2 KtmNa + Cl2 - (2Ktm)Ca + Cl2

2 KtmNa + mgSO4 - (2 km)Mg + na2SO4

W artykułach dotyczących zmiękczaczy wody, oraz żywicy jonowymiennej, wyszczególniłem również dokładny mechanizm działania silnie kwaśnego kationitu. Dodatkowe informacje można znaleźć na: Żywica monosferyczna i polisferyczna. Jak działa zmiękczacz wody?

Zmiękczacze wody dostarczają surową wodę do cylindra, który został wypełniony żywicą jonowymienną. To właśnie tam odbywa się wymiana jonowa. Jony, które powodują twardość wody są zatrzymywane w ziarnach złoża, podczas gdy miękka woda przepływa przez system. Żywica jonowymienna jest ograniczona w swoich możliwościach. Regeneracja jest wymagana po wyczerpaniu żywicy jonowymiennej. Przy pomocy roztworu solanki proces ten odbywa się automatycznie. Więcej o regeneracji przeczytasz w artykule Regeneracja w zmiękczaczach wody: Czy zawsze wygląda dokładnie tak samo?

Istnieje kilka faz reakcji wymiany jonowej.

  • Ruch jonów z głębi roztworu na powierzchnię jonitu
  • Ruch jonów z ziarna jonitu do grupy jonowymiennej
  • Chemiczna reakcja podwójnej wymiany
  • Ruch wymienionego jonu z głębi ziarna na powierzchnię jonitu
  • Przejście wymienionego Jonu z głębi ziarna do roztworu

Właśnie dlatego proces ten jest przywoływany. Da Ci ono dokładny obraz tego, jak działa silnie kwasowy kationit i jakie reakcje wywołuje. Potwierdza również, że żywica jonowymienna nie wpływa na inne właściwości wody. Nie zmienia jej właściwości organoleptycznych, ani żadnych innych kwestii związanych ze składem chemicznym. Zmienia natomiast jony, które powodują twardość wody.

Czy bezpieczne jest stosowanie silnie kwasowego kationitu do zmiękczania wody?

Tak. Tak. Żywica jonowymienna ma bezpośredni kontakt z wodą. Powinna więc spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. Dostępne są certyfikowane złoża zmiękczające wysokiej jakości. Warto wybierać produkty od cenionych i uznanych producentów, jak np. żywica monosferyczna wymienna, która jest złożem do zmiękczaczy wody pod polską marką Ecoperla.

Można pić wodę po zainstalowaniu zmiękczacza wody. W tym artykule wyjaśnimy, jak bardzo jest to bezpieczne. Woda ma więcej jonów sodu niż woda surowa. Jest to jedyna różnica w jej właściwościach. Parametry te nie są zaskakujące i spełniają wymagania do codziennego spożycia. Każdy obniżony stopień twardości niemieckiej powoduje, że do wody dostaje się średnio 8-8,2mg sodu. Jest to ilość znacznie niższa od tej, która znajduje się w kromce białego chleba.

Co to jest kwasowość?

Ważne jest, aby wyjaśnić, co właściwie oznacza woda kwaśna. Odnosi się to do pH. Możesz porównać różne rodzaje wody, używając skali od 0-14. To 7 jest wartością neutralną. Wszystko poniżej tej wartości jest uważane za wodę kwaśną, a wszystko powyżej jest zasadowe. Wartość 0 oznacza bardzo silną, żrącą substancję chemiczną. 14 to silna zasada. Wyższe stężenie jonów wodorowych H+ w wodzie wskazuje na jej kwaśne pH.

W kontekście dezynfekcji wody i właściwości leczniczych często mówi się o wodzie kwaśnej. Została ona omówiona na stronie Martwa woda i Żywa woda - co to jest? Odczyn pH wody może mieć istotny wpływ na instalacje wodne. Może prowadzić do szybszej korozji rur, jeśli jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Eksperci zalecają, aby instalacje wodociągowe miały neutralne pH lub lekko zasadowe.

Niektórzy obawiają się, że zmiękczacze wody z silnie kwaśnymi kationitami spowodują nagromadzenie się kwaśnej wody i uszkodzenie ich instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Czy kationit może sprawić, że woda stanie się kwaśna?

Zmiękczacz wody, który zawiera silnie kwaśny kationit nie spowoduje zakwaszenia wody, jeśli regeneracja odbywa się przy użyciu roztworu solanki. Żywica jonowymienna prawie nie wpływa na pH zmiękczonej wody. Co by się stało w cyklu wodorowym? Kationit może być wtedy regenerowany kwasem, a pH roztworu znacznie spada. Woda może stać się kwaśna.

Niektórzy określają zjawisko kwaśnej wody jako efekt działania kationitu na wodę. Nie jest to kwestia powstania takiego zjawiska. Woda po zmiękczeniu nie smakuje inaczej. Smakuje świetnie i działa tak samo jak zwykła woda.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz