Sobota, 28 stycznia 2023

Zmiękczacz wody a przydomowa oczyszczalnia ścieków

5 grudnia 2022

0

"Czy mogę zainstalować zmiękczacz wody, jeśli mam włączone SHPP?" Jest to częste pytanie, które dręczy wielu użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy zmiękczacz wody przy POŚ to dobry czy zły pomysł? Jakie są cechy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Co to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków (WWTP) i jak działa?

Ważne jest, aby zrozumieć podstawy tego tematu, zanim będzie można go lepiej zrozumieć. Zbiór połączonych ze sobą urządzeń, które neutralizują ścieki z konkretnego gospodarstwa domowego lub grupy domów, nazywany jest przydomową oczyszczalnią ścieków. Wiele osób uważa je za lepszą alternatywę dla szamba.

Należy pamiętać, że przydomowe oczyszczalnie ścieków nie mogą być budowane na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej. Praktyczną informacją jest to, że oczyszczalnie o przepustowości 7 m3/dobę nie podlegają pozwoleniu.

Na oczyszczalnie ścieków należy uzyskać Aprobatę Techniczną z Instytutu Ochrony Środowiska.

Na rynku istnieje wiele rodzajów oczyszczalni ścieków. Warto wspomnieć o jednym z nich:

 • Oczyszczalnia z drenażem infiltracyjnym
 • Oczyszczalnia ścieków z filtrami piaskowymi
 • Oczyszczalnia z filtrem gruntowym
 • Oczyszczalnia z podłożem biologicznym
 • Oczyszczalnia ścieków wyposażona w komorę osadu czynnego

Najpopularniejszymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Polsce są te z drenażem filtracyjnym i złożem biologicznym. Metody te nie są wybierane ze względu na ich skuteczność, ale raczej na koszt inwestycji. Są one również najbardziej ekonomiczne. Obecnie odchodzi się od oczyszczalni z drenażem infiltracyjnym.

Przy wyborze odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków znaczenie będą miały zarówno opcje finansowe, jak i uwarunkowania techniczne oraz prawne.

Dlaczego powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków?

W przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najlepszym rozwiązaniem.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

W funkcjonowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków biorą udział dwa główne etapy. Są to:

 • Oczyszczanie beztlenowe

Odbywa się ono w zbiorniku zwanym szambem. Na tym etapie następuje mechaniczne oddzielenie zanieczyszczeń. Ścieki są najpierw dekantowane, a następnie poddawane fermentacji.

Separator tłuszczu jest wymagany, jeśli ścieki zawierają duże ilości tłuszczów. Może on zatrzymywać tłuszcze i drobne cząstki stałe. Stosuje się go do wstępnego oczyszczania ścieków bytowych. Urządzenie to jest często wymagane w celu ochrony innych elementów instalacji. Jeśli oczyszczalnia znajduje się blisko budynku, dobrym wyborem jest separator tłuszczu. Separator jest niezbędny, aby zapobiec schładzaniu ścieków i osadzaniu się tłuszczu w rurach kanalizacyjnych. Może to obniżyć wydajność oczyszczalni.

 • Oczyszczanie aerobowe

Oczyszczanie tlenowe odbywa się na wstępnie oczyszczonych ściekach. W zależności od wybranego urządzenia do oczyszczania ścieków etap ten może być przeprowadzony w złożu biologicznym lub pod drenażem infiltracyjnym w filtrze piaskowym. Urządzenia napowietrzające mogą wspomagać ten proces.

Po oczyszczeniu anaerobowym lub aerobowym ścieki są kierowane do odbiornika. Odbiornikiem tym może być zarówno woda płynąca, stojąca, jak i grunt. W takim przypadku do rozprowadzenia ścieków potrzebna jest studnia absorpcyjna lub drenaż rozsączający.

Bakterie w domowych oczyszczalniach ścieków

W procesie fermentacji biorą udział bakterie, który zachodzi na etapie beztlenowym. Bakterie te są już obecne w ściekach. Aby przyspieszyć cały proces, konieczne jest jednak zastosowanie odpowiednich preparatów. Są one odpowiedzialne za zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia specyficznych zapachów oraz poprawę efektywności rozkładu. Bakterie gnilne zmniejszają ilość osadów w zbiorniku. Biopreparaty powinny być dodawane do systemu jedynie co 2-3 dni.

Choć dodawanie bakterii nie zawsze jest konieczne, wielu użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków decyduje się na to, by zrobić to w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu.

Wady i zalety przydomowej oczyszczalni ścieków

Największą zaletą MEW jest niski koszt eksploatacji. Wprawdzie instalacja przydomowej oczyszczalni jest droższa niż zbiornika, ale w dłuższej perspektywie jest znacznie bardziej opłacalna. Nie wymaga tak dużej konserwacji jak tradycyjne szambo. Nie trzeba się martwić o regularne, okresowe usuwanie fekaliów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków można uznać za bezpieczne i ekologiczne. Ponieważ zanieczyszczenia zawarte w ściekach podlegają naturalnym procesom biologicznym, uważa się je za ekologiczne. Ostatecznie rozkładają się na bardzo podstawowe związki, które nie wpływają negatywnie na środowisko. Jesteś bezpieczny, ponieważ roztwór z przydomowej oczyszczalni ścieków może być bez przeszkód odprowadzany do rzeki lub gruntu. Indywidualne ujęcia wody nie są zagrożone.

Użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków wspominają o następujących problemach: bakterie giną, gdy zbiornik nie jest regularnie zasilany (może się to zdarzyć podczas wakacji), czasami trzeba wyeliminować niektóre środki czyszczące, a oczyszczalnie mają problemy z rozkładem tłuszczów. Niektórzy użytkownicy wspominają również, że olej używany do smażenia nie powinien być wylewany do zlewu. Separator tłuszczu trzeba regularnie czyścić.

Poniżej przedstawiamy zalety i wady każdego rodzaju systemu oczyszczania ścieków bytowych.

 • Odpływ infiltracyjny do oczyszczalni ścieków

Ten typ ma wiele zalet: jest łatwy w budowie, oszczędny w montażu i eksploatacji, ma długą żywotność. Cały system jest praktycznie bezawaryjny. Rozwiązanie to ma minusy: zajmuje dużo miejsca. Użytkownik nie ma kontroli nad zakopanymi elementami. Ważne jest, aby poczynić przygotowania zapewniające odpowiednią florę bakteryjną. Użytkownicy zgłaszali, że nieprzyjemny zapach może wynikać z niskiego poziomu bakterii. Filtr powinien być wyjmowany z osadnika co najmniej dwa razy w roku i dokładnie przepłukiwany. Nie należy przedłużać zimy bez włączonej przydomowej oczyszczalni ścieków.

 • Oczyszczalnia z filtrem piaskowym

Metoda ta ma wiele zalet, m.in. niski koszt zakupu i łatwość obsługi, prostotę budowy, odporność na wahania dopływu ścieków. Jest trudna do zabezpieczenia przed wpływem czynników zewnętrznych, ponieważ zajmuje dużo miejsca.

 • Do oczyszczania należy stosować filtr gruntowo-roślinny.

Do zalet należy niski poziom zanieczyszczeń, możliwość wykorzystania roślinności oraz wysoka odporność na nieregularne dostawy wody. Istnieją jednak pewne wady tego systemu, takie jak potrzeba dużych powierzchni i wysokie koszty utrzymania.

 • Urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków

Ten typ oczyszczalni ścieków ma wiele zalet, między innymi dużą odporność na nieregularny dopływ ścieków oraz dobrą redukcję zanieczyszczeń. Oczyszczalnia tego typu może być umieszczona na działce o dowolnej wielkości. Wady? Pierwszą z nich jest konieczność czyszczenia materaca i wymiany wszelkich części mechanicznych.

 • Oczyszczalnia z komorą osadu czynnego

Pozwoli to na skuteczną redukcję zanieczyszczeń, a nawet oczyszczenie ścieków, które zostały prawidłowo oczyszczone. Komora osadu czynnego w przydomowej oczyszczalni musi być podłączona do sieci elektrycznej. Trzeba pamiętać o częstym podawaniu ścieków. Jest to sytuacja awaryjna i będzie wymagała czasu na zapoznanie się z jej działaniem.

Czy możliwe jest zastosowanie zmiękczacza wody w połączeniu z przydomową oczyszczalnią ścieków?

Generalnie nie ma przeciwwskazań do instalowania zmiękczaczy wody w oczyszczalni ścieków. Dużą rolę odegra ilość soli dodawanej do systemu oraz jego wielkość. Im lepszy system, im mniejszy pobór soli, tym lepiej.

Twardość wody, a także jakość i wielkość urządzenia filtrującego, wpływają na ilość soli wprowadzanej do systemu.

Wysokie stężenie soli w systemie oczyszczania może hamować wzrost i pracę bakterii. Sól nie może powstrzymać bakterii od funkcjonowania i pracy. Może jedynie spowodować niewielki spadek wydajności i wolniejszy rozkład ścieków. Wykazano na przykład, że sól zmniejsza wydajność usuwania BOD (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) o niewielki procent.

Obecność soli w przydomowych oczyszczalniach ścieków wykorzystujących metodę drenażu infiltracyjnego i filtr gruntowo-roślinny jest prawie bez znaczenia. W przypadku oczyszczalni z osadem czynnym i złożami biologicznymi warto skontaktować się z producentem.

Producenci przydomowych oczyszczalni ścieków uparli się, aby w warunkach gwarancyjnych zapisać, że urządzenia, które były regenerowane roztworem solanki, są zabronione. Nie ma potrzeby omawiania zmiękczania wody za pomocą wymiany jonowej (zobacz co to jest wymiana jonowa). Producenci mogą mieć ostatnie zdanie w tej kwestii, ale decyzja zależy wyłącznie od woli użytkownika i rozważenia plusów/ minusów każdego rozwiązania.

Eksperci w dziedzinie uzdatniania wody radzą właścicielom zmiękczaczy wody i przydomowych oczyszczalni, aby dodawali bakterie w celu zapewnienia właściwego rozkładu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz