Sobota, 9 grudnia 2023

Uzdatnianie wody w laboratorium

29 listopada 2021

0

Poszukujesz systemu uzdatniania wody, który uzdatni Twoją wodę? Możesz zajrzeć do sklepu internetowego lub skontaktować się z ekspertem, aby dowiedzieć się więcej!

Woda jest niezbędna w niemal każdej branży, a także w medycynie. Jakie jest przeznaczenie wody w profesjonalnych laboratoriach? W jakim celu wykorzystuje się wodę? Jakie metody uzdatniania wody stosować, aby uzyskać najlepsze efekty?

Woda jest niezbędnym medium, które może być wykorzystywane nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w wielu procesach przemysłowych i instytucjach. W szpitalach i laboratoriach, a także w placówkach medycznych, takich jak szpitale, wymagana jest woda o wyjątkowej jakości. Mowa tu o wodzie, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania laboratoriów.

Jak wykorzystywana jest woda w laboratoriach?

Laboratoria to miejsca, które wymagają wysokiej jakości wody o wysokim stopniu czystości. Woda jest niezbędna do wielu procesów, urządzeń i prawidłowo przeprowadzonych badań. Oto kilka przykładów czynności, przy których woda jest niezbędna:

 • Miareczkowanie
 • Destylacja
 • Analiza chromatograficzna
 • Mycie naczyń w zmywarkach laboratoryjnych
 • Opieka społeczna

Woda jest niezbędna do wielu celów. Jednak w wielu przypadkach wymagana jest woda o innej jakości. Ta jakość wody nie jest odpowiednia dla laboratoriów. Musi ona spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Woda używana w laboratoriach, szczególnie do celów pomiarowych, powinna mieć znacznie wyższą jakość.

Jakie są normy dla wody w laboratorium?

Woda laboratoryjna używana jako środek chemiczny musi spełniać bardzo wysokie normy. Woda powinna mieć stabilny, niezmienny skład. Ważne jest, aby regularnie przeprowadzać profesjonalne analizy wody. Prawem regulującym jakość wody jest norma PN-EN ISO 3681999 oraz Farmakopea Polska X dla laboratoriów farmaceutycznych. Normy te, dotyczące utrzymania jakości wody w laboratorium analitycznym, obowiązują na terenie całej Polski.

Norma PN-EN ISO 3681999 określa trzy rodzaje wody, które mogą być stosowane w laboratoriach:

 • 1 klasa czystości - ultraczysta. Woda, która jest całkowicie wolna od zanieczyszczeń rozpuszczonych, jonowych i organicznych. Musi ona spełniać wszystkie wymagania analityczne. Obejmuje to bardzo surowe wymagania dla chromografii cieczowej. Woda ta musi spełniać normy dla GC, HPLC i biologii molekularnej. Woda ta jest zazwyczaj uzyskiwana z wody klasy 2 poprzez jej dalsze uzdatnianie. Uzyskuje się ją w procesie odwróconej osmozy lub dejonizacji.
 • Woda klasy 2 jest wodą analityczną. Ma bardzo niski poziom zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, a także zanieczyszczeń koloidalnych. Woda ta przeznaczona jest do celów analitycznych o wysokiej czułości. Wykorzystywana jest m.in. do atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS), która pozwala na oznaczanie śladowych ilości składników. Do produkcji wody II klasy czystości można stosować destylację wielokrotną, odwróconą osmozę lub dejonizację.
 • Woda o 3 klasie czystości - woda przeznaczona do powszechnego użytku, stosowana w większości czynności laboratoryjnych. Może być używana do mycia, płukania i zasilania zmywarek, autoklawów i łaźni wodnych. Może być również używana do przygotowywania roztworów odczynników. Woda ta jest zwykle uzyskiwana w laboratoriach poprzez pojedynczą destylację, odwróconą osmozę lub dejonizację.

Dlaczego uzdatnianie wody w laboratoriach jest ważne?

Uzdatnianie wody w laboratorium jest niezwykle istotne. Nieodpowiednia jakość wody może spowodować uszkodzenie sprzętu laboratoryjnego i wpłynąć na wyniki badań.

Jak wybrać laboratoryjny system uzdatniania wody?

Nie ma jednego najlepszego systemu uzdatniania wody do użytku laboratoryjnego. Różne zastosowania wymagają różnej jakości wody, a eksperci powinni wziąć to pod uwagę przy wyborze odpowiedniej stacji uzdatniania wody.

W przypadku analizy śladowej wymagana jest zupełnie inna jakość wody niż w przypadku biologii molekularnej. Jedna jest wymagana dla hodowli komórkowych, mikrobiologii i analiz medycznych. Inna jest potrzebna do analizy i porównania materiałów organicznych i nieorganicznych. Właściwe parametry wody mogą być dobrane na podstawie wytycznych branżowych i międzynarodowych oraz zaleceń producentów sprzętu laboratoryjnego.

Laboratoryjna stacja uzdatniania wody powinna odpowiadać jakości i ilości wody w laboratorium. Należy wziąć pod uwagę takie kwestie jak:

 • Wymagania dla firm farmaceutycznych
 • Wymagania dotyczące walidacji
 • Wymagania dotyczące dokumentacji

Warto porozmawiać z firmą, która specjalizuje się w projektowaniu profesjonalnych stacji uzdatniania wody. Każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie, a stacja uzdatniania wody musi być "skrojona" na miarę potrzeb.

Najważniejsze wymagania dotyczące jakości wody laboratoryjnej
Laboratoryjna jakość wody musi być badana pod kątem przewodności, zawartości substancji organicznych i mikroorganizmów. Oto najważniejsze z nich

pH wody

Woda o klasie czystości 3 powinna mieć pH w zakresie od 5 do 7. Woda o wyższej klasie czystości nie musi mieć dokładnie określonego pH. Pomiar może nie być wiarygodny, a zamierzone wartości mogą być wątpliwe.

Przewodność

Ten parametr jest w dużym stopniu zależny od temperatury, w której jest mierzony. Nie powinna przekraczać 0.1 uS/cm dla wody o pierwszym poziomie czystości, oraz 1 uS/cm dla wody z drugiego poziomu czystości. 5 uS/cm dla wody z trzeciego stopnia czystości. Świeżo przygotowana woda powinna mieć zawsze zmierzoną przewodność. Przechowywanie może mieć wpływ na przewodność.

Zawartość krzemionki

Jest to ważny parametr dla zapewnienia wody o najwyższej czystości. Zawartość krzemionki nie powinna przekraczać 0,02 mg/l. Dowiedz się więcej o krzemionce w tym artykule: Jak usunąć krzemionkę z wody?

TOC

Wskaźnik ten służy do określania poziomu zanieczyszczeń organicznych w wodzie. Dzięki temu można je wykryć nawet w śladowych ilościach. Wartość ta może sięgać nawet 0,5 mg/l dla wody klasy 3. Więcej informacji znajdziesz w artykule Węgiel organiczny (OWO). Co warto o nim wiedzieć? Jak można go usunąć z wody?

Metale ciężkie

Normalna wartość graniczna dla metali ciężkich wynosi 0,1ppm. Jest to szczególnie ważne dla wody używanej w AAS i analizie śladowej.

Jakie metody uzdatniania wody są dostępne?

Laboratoria stosują różne metody uzdatniania wody. Oto najczęstsze metody stosowane w tych placówkach:

 • Do oczyszczania wody stosuje się zarówno filtry węglowe, jak i mechaniczne. Zazwyczaj są one umieszczane przed procesem odwróconej osmozy. Etapy te są niezbędne, ponieważ membrana osmotyczna jest wrażliwa na chlor i zanieczyszczenia mechaniczne.
 • Zmiękczanie wody - Ten etap jest często stosowany przed odwróconą osmozą. Stopień twardości może być zmniejszony poprzez wymianę jonową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule: Zmiękczanie wody w przemyśle - jakie urządzenia?
 • Odżelaziacze wody - ten etap jest również przed odwróconą osmozą. Oczyszcza on wodę z żelaza i manganu. Więcej przeczytasz tutaj: Odżelazianie wody przemysłowej - jakie są rozwiązania?
 • Demineralizacja z wykorzystaniem złóż jonowymiennych - oczyszcza wodę z soli mineralnych. Szczegóły w artykule: Demineralizacja w przemyśle - co to znaczy?
 • Odwrócona osmoza jest głównym rodzajem uzdatniania wody, który jest stosowany w laboratoriach. Odwrócona osmoza w warunkach przemysłowych charakteryzuje się wysoką dokładnością. Czytaj więcej: Odwrócona osmoza przemysłowa o wysokiej wydajności
 • Lampa bakteriobójcza jest systemem dezynfekcji wody, który wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe. Jest on często stosowany w laboratoriach. Jest to doskonały sposób na ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, ale nie wpływa na właściwości chemiczne wody.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz